Bokning av vallning

-

Lämna IN hämta UT

Inlämning av skidor i: SälenOxberg

Utlämning av skidor i: SälenOxberg

-

Skall deltaga i följande...

-

Val av vallning välj något av alternativ 1-6

Rengöring JA 200:-

-

 

 

 

PRISER:

Fluor Free Pulver  Glid/Fäste   600:-

Värstingvallning med Pulver och HF Glid/Fäste   1250:-

Budget alternativet med HF runt om Glid/Fäste   900:-

Riktig Budget  med LF runt om Glid/Fäste   500:-

Helpulver Hela skidan   1400:-

Fäste HF   350:-

Rengöring   200:-