Det händer mycket inom vallning, minskningen av fästvalla, samt mer utpräglade och anpassade produkter för att uppnå

Maximalt glid/fäste under lång tid. I många år har företaget SKIGO legat i framkant med produkter som verkligen lagt en bra grund för medaljer och övriga framgångar. Vi kan nämna produkter som C 105 pulver och C22 ett annat som verkligen har satt avtryck.

 

Det som mest har intresserat teamet kring Christer Majbäck har varit detta med att vallorna skall ”prata med varandra”, då måste man ner på molekylnivå för att förstå hur det hänger samman. Detta har man inte talat om så mycket tidigare, men det har en mycket viktig betydelse i sammanhanget. Dessutom har alla skidleverantörer fått fram bra mycket bättre material, dessa är alla lätta att sköta och valla.

Under förra året så kom CM17 LDQ i en begränsad upplaga, och detta kom till marknaden lagom till Vasaloppet, och vi visste att detta var den första av den nya generationens vallor från SKIGO. Vi vann Vasaloppet plus mycket mera, och vi visste vi hade en kanongrej på gång.

Under många år har Christer Majbäck och hans kemister jobbat intensivt med att hitta nya produkter, som kan kanske är mer optimala ur slitagesynpunkt, och det är många timmar och dagar som det har testats, som nu börjar ge frukt.  Detta är fastslaget!

Aldrig någonsin har företaget SKIGO och Christer stått så rustade inför en säsong, som nu.

 

Detta året lanseras Pro Center och med den nya formulan på de nya artiklarna och det känns mycket bra säger Christer. ”Vi sitter nog på något riktigt bra”

Nu finns alla produkter i Pro Centerbutikerna. Det inte bara Team och Landslag som får värsting grejer direkt, utan nu får alla som vill en möjlighet att komma över dessa topprodukter.

Christer säger han är trygg med detta material och då kan vi vara lugna.

 

Skigo´s ordinarie sortiment står fast kvar men lite förbättrade och många flitiga användare känner sig trygga i detta. Cirka 70% av de som använder Skigo använder det ur det ordinarie sortimentet, men allt flera av Team och Landslag styr nu över till det nya sortimentet, eftersom man ser dess styrka speciellt inom speed och slitage- så vad väntar du på, kontakta ett Pro Center.