Glidvallning / Rengöring & mättning

 1. Var noga med att ställa in rätt värme på ditt vallajärn. Se framsida på SKIGOs paraffinaskar för mer info.
 2. När vallajärnet har rätt temperatur, håll vallajärnet upp och ner med ca 60° vinkel mot belaget. Rotera sedan ner ena kanten på vallajärnet för att få en bra ”droppkant”. Lägg paraffinet mot värmeplattan, när paraffinet börjar smälta och droppa mot belaget. För järnet med avvägd hastighet så du får en sammanhängande paraffinrand på belaget.
 3. Nu har du en paraffinrand på var sidan av styrspåret på skidans belag. Lägg vallajärnets värmeplatta parallellt mot belaget och smält in paraffinet. OBS! Håll alltid vallajärnet i rörelse för att inte bränna belaget.
 4. Börja alltid med att sickla styrspåret. Skulle du slinta så skyddar paraffinet på glidytorna belaget från repor.

 

Rengöring

Om du har köpt en ny skida eller om du vill rengöra dina befintliga skidor kan du följa dessa steg.

 

Ny skida:

 1. Sickla bort skyddsparaffinet som lagts på i fabrik. Dra sedan några drag med mässing-, fin stålborste eller fibertex på belaget, för att få bort ev. microhår och öppna upp belaget. Arbeta framifrån och bakåt.
 2. Smält sedan in SKIGOs Rengöring & mättnings paraffin på glidytorna. Använd låg värme på vallajärnet(115°C). Snåla inte med Rengöring & mättningsparaffinet.
 3. Låt skidan skylas av i några minuter. Sickla av och borsta sedan ur belaget med en nylonborste.
 4. Upprepa steg 2 och 3, 2-3ggr.
 5. Därefter väljer du glidparaffin för aktuellt före. Sickla av och borsta därefter belaget med en tagelborste, avsluta med en nylonborste för polering av glidytan. Vid tävling Lägger du alltid SKIGOs LF Grafit i botten innan du väljer det aktuella glidparaffinet. Om du inte skall åka på skidan direkt efter paraffinering så låt det sista lagret vara osicklat tills du skall ut och åka.
 6. När du nu skall ut och åka sicklar du och borstar bort paraffinet från skidans belag. Borsta lätt efteråt med en mässingsborste för att aktivera belaget. Lägg sedan på det paraffin som är aktuellt för dagen. Sickla, borsta och avsluta med en nylonborste.
 7. När du gör grundparaffinering för ett par klassiska skidor skall ingen preparering göras på skidans fästzon.

 

Rengöring av befintlig skida inför tävling eller träning:

 1. Börja med att borsta ett par gånger i åkriktningen med SKIGOs Finstålborste för att öppna upp belaget.
 2. Start sedan från punkt 2 ovan och avsluta med 5:an där du väljer paraffin efter aktuellt väder. Vid tävling Lägger du alltid SKIGOs LF Grafit i botten innan du väljer det aktuella glidparaffinet.

 

Glidvallning inför träning

Om du vill komplettera med nytt glidparaffin inför träning och inte vill grund rengöra dina skidor från grunden kan du följa dessa steg.

 

 1. Börja med att borsta ett par gånger i åkriktningen med SKIGOs Finstålborste för att öppna upp belaget.
 2. Välj sedan paraffin efter aktuellt väder, värm in paraffinet i skidans glidzoner. Sickla av skidan, börja därefter borsta ur belaget med SKIGOs tagelborste avsluta sedan med SKIGOs nylonborste för att polera upp belaget.

 

För att nå bästa resultat gällande glid ska du följa dessa steg;

 1. Inför en tävling bör du göra en grundlig rengöring av dina skidor. För att göra detta upprepar du steg 2-4 under Rengöring/Ny skida ovan.
 2. När det är dax att välja paraffin så börjar du med att lägga SKIGOs LF Grafit paraffin i botten. SKIGOs LF Grafit fungerar likt ett kardborre mellan belaget och glidparaffinet. Det ger dig ett slitstarkt och långvarigt glid. Du smälter in och sickar av Grafit paraffinet som vanligt. Därefter börjar du med att borsta ur belaget med SKIGOs Tagelborste. I steg två av tävlingsborstningen använder du SKIGOs Finstålborste för att bryta upp strukturen i belaget sedan avslutar du med SKIGOs Nylonborste för polering av belaget.
 3. Nu är det dax att välja det HF paraffin i SKIGOs sortiment som passar det aktuella föret. Därefter följer du samma process som med Grafiten. Värmer in, sickar av samt 3 stegsborstningen av belaget.

 

Så här borstar du belaget inför tävling:

 1. Borsta först med tagel fram och tillbaka på belaget tills inget kommer upp ur belaget.
 2. Dra två eller tre lösa drag i åkriktningen med en fin stålborste för att komma ned i strukturen på belaget.
 3. Avsluta med att polera belaget med nylonborsten. Fluid är hårt så vi rekommenderar att du borstar mycket, det håller belaget rent och fräscht till nästa gång.

 

 

Vallning med Fluorprodukter

Fluorklossvallning, Skigo C22, C44/7, C105, C110

 1. Lägg på paraffin som passar dagens före. Vi rekommenderar HF för bästa resultat.
 2. Stryk på med fluorkloss.
 3. Korka in med naturkork, för hand eller med rotorkork så att belaget blir ljummet.
 4. Låt nu skidan vila i ca 20 min.
 5. Borsta skidan. Rekommenderade borstar är Tagelborste, Fin stålborste och Nylonborste.
 6. För bättre hållbarhet gör om punkt 2-5 igen.

 

Fluorpulvervallning, Skigo FL C22, C44/7, C105, C 110

 1. Lägg på SKIGO LF Grafit som du sen sicklar och borstar.
 2. Lägg på HF–paraffin för dagens före. Sickla och borsta.
 3. Strö på dagens fluorpulver jämnt över glidytan.
 4. Punkta fast med vallajärnet och för sedan järnet i jämn fart över glidytan. Använd hög värme så att du inte behöver dra järnet fram och tillbaka. Det kan skada belaget.
 5. Låt skidan vila ca 20 min, om det finns möjlighet längre.
 6. Nu återstår bara borstning. Borsta helst så nära åktillfället. Rekommenderade borstar är Tagelborste, Fin stålborste och Nylonborste.

 

Fluidvallning, Skigo C22, C44/7, C55/99, C105, C110, CM10

 1. Lägg på ett lager SKIGO LF Grafit. Sickla och borsta.
 2. Lägg på HF-paraffin för dagens före. Sickla och borsta.
 3. Stryk på fluid på glidytan. Låt nu torka ca 10 min.
 4. Korka nu in fluiden med naturkork, för hand eller med rotorkork tills belaget blir ljummet.
 5. Låt skidan vila, ca 20 min.
 6. Nu kan du borsta belaget. Rekommenderade borstar är Tagelborste, Fin stålborste och Nylonborste. Fluid är hårt så vi rekommenderar att du borstar mycket.
 7. CM10 Fluid – För normal åkning stryk på, låt torka, korka och till sist borsta. För sprint stryk på, låt torka och åk.