Rengöring

1. Fästzonen rengöres lättast genom att kvarvarande burkvalla eller klister skrapas bort med en klisterskrapa. Lägg på wax remover. Vänta i 20-30 sekunder medan det verkar. Torka bort med papper.

2. Glidytorna kan behöva rengöras några gånger per vinter. Smält in Ski-go Soft paraffin och sickla av medan det är varmt. Smutsen flyter upp till ytan och sicklas bort. Sen är det bara att lägga på ett nytt paraffin. Använd helst inte wax remover på glidytorna, för då får du börja mätta om skidorna igen. När man åker på klister kan det ibland fastna klister även på glidytorna, det är då nödvändigt att använda wax remover även där.