Fluorklossvallning

 C22 Solid, C44 Solid, C105 solid.

1. Som grund - LF Graphite, sickla och borsta (sickla medan den är varm).      Sedan dagens HF paraffin, sickla och borsta.

2. Stryk på fluorklossen på skidan.

3. Korka in med naturkork så att belaget blir ljummet. 

4. Låt skidan vila, helst 15 min.

5. Borsta skidan.

6. För bättre hållbarhet gör om  punkt 1-6 igen.

OBS
Hållbarhet ca 5km